Democratic Design Made in Italy

Warunki Sprzedaży

 
Oferta i sprzedaż produktów na naszej stronie internetowej: Bellelliufficio.it są regulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami

Produkty zakupione na Bellelliufficio.it są sprzedawane bezpośrednio przez firmę Bellelli Linea Ufficio srl. (Bellelli meble biurowe)

Bellelliufficio.it  jest  regularnie zarejestrowana w Rejestrze Spółek Mantova REA n.180290
C.F. e p.IVA 01763550207 ( PESEL i NIP)
Siedziba Bellelli Linea Ufficcio srl jest we Włoszech przy ul. Marco Biagi, 4/6 – z.i. Gerbolina 46019 Viadana (MN)

1. Umowa z Bellelliufficio.it

1,1 Aby zakończyć umowę  o zakup jednego lub większej ilości produktów na Bellelliufficio.it, należy wypełnić elektroniczny formularz  i przesłać  mailem  zamówienie na adres: Bellelliufficio.it.

1,2 umowa jest uważana za zakończoną, kiedy Bellelliufficio.it odbierze za pośrednictwem poczty elektronicznej Twoje zamówienie.

1,3 Wypełniony przez Ciebie elektroniczny formularz   zostanie złożony w naszej bazie danych.

1,4 Po rozważeniu umowy, Bellelliufficio.it przejdzie do fazy wykonania zamówienia.

1,5 Bellelliufficio.it może nie wykonać zamówienia w przypadku gdy:
- nie ma wystarczających gwarancji wypłacalności
- dane są niekompletne lub nieprawidłowe
- w przypadku braku produktów.

W takich przypadkach poinformujemy, że umowa nie zostanie zawarta i że nie będzie dalszego postępowania dotyczącego realizacji zamówienia..
Jeżeli produkty z katalogu  Bellelliufficio.it, są  niedostępne w sprzedaży w momencie wysłania formularza zamówienia, to Bellelliufficio.it poinformuje o braku zamówionych produktów .
W przypadku wysłania formularza z zamówieniem i zapłacenia  należnej kwoty, Bellelliufficio.it zobowiązuje się zwrócić zapłaconą sumę.

 

1,6 Wysyłając  formularz zamówienia, bezwarunkowo akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania wymienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień z Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie wysyłaj formularza z zamówieniem produktów na adres Bellelliufficio.it

1,7 Przesyłając formularz zamówienia, potwierdzasz, że z
rozumiałeś i akceptujesz Ogólne Warunki Sprzedaży oraz dodatkowe informacje zawarte na stronie Bellelliufficio.it, również za pośrednictwem linków, włącznie z Polityką Prywatności.

1,8 Po zakończeniu pracy nad kontraktem, Bellelliufficio.it wyśle Ci za pośrednictwem
poczty elektronicznej, e-mail z potwierdzeniem zamówienia zakupu oraz  podsumowanie informacji.
2. Cechy i ceny produktów
2,1 Niektóre z modeli dostępnych w sprzedaży,  są reprodukcjami  klasycznego design
, zgodnie z  koncepcją Traktatu Rzymskiego. Bellelliufficio.it nie ponosi żadnej odpowiedzialności za domniemane naruszenia ustawy o prawie autorskim.
  


2.2 Niektóre produkty wymagają montażu, który musi być wykonany bezpośrednio przez klienta.

2.3 Główne cechy produktów, opisane  są w  ulotce dotyczącej każdego z produktów. Zdjęcia i kolory oferowanych do sprzedaży produktów na stronie www. Bellelliufficio.it. mogą nieznacznie odbiegać od  rzeczywistej postaci , co może być spowodowane działaniem przeglądarki  internetowej  lub monitora.

2.4 Ceny publikowane na stronie www.Bellelliufficio.it  nie obejmują podatku VAT (20%). Dostawa do domu  klienta zostanie obciążona dodatkową opłata o wartości również bez podatku VAT.

2.5 Ceny produktów mogą ulec zmianie. Sprawdź ostateczną cenę sprzedaży, zanim wyślesz formularz z zamówieniem.

3. Płatności

3,1 Aby zapłacić za produkty wraz z  kosztami wysyłki, wykonaj  jedną z 3 następujących metod, wskazanych w formularzu zamówienia:

Karta kredytowa: Akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD
 i karty z obiegu Visa Electron (takie jak .............)za pośrednictwemsystemu PagOnline Unicredit.


W przypadku płatności kartą kredytową, informacje finansowe będą przesyłane za pośrednictwem szyfrowanego protokołu do PagOnline który zapewnia elektroniczne usługi płatniczych na odległość, bez jakiejkolwiek możliwości dostępu do systemu, osób trzecich. Takie dane nigdy nie zostaną wykorzystane przez Bellelliufficio.it z wyjątkiem wykonywania procedury dotyczącej Twojego zakupu lub wypłacenia pieniędzy w przypadku  zwrotu produktów, zgodnie z prawem dotyczącym  odstąpienia od umowy.
Przelew Bankowy: Jeśli chcesz potwierdzić zakup za pomocą przelewu bankowego, musisz go dokonać, ze wskazaniem  przyczyny przekazu. Proces dostawy jest aktywowany w ciągu 24 godzin od otrzymaniu wpłaty na nasze konto. Twoje zamówienie zostanie wysłane na adres wskazany w Internecie podczas procesu zakupu on-line.. Po zakończeniu  procesu zakupu, zostaną Ci wysłane dane Banku, na które masz zrobić przelew.

4. Wysyłka i dostawa produktów

Bellelliufficio.it nie zajmuje się dostawa towaru. Zamówione produkty są dostarczane bezpośrednio do Twojego domu przez kuriera. Wypełniając formularz zamówienia on-line,  klient zleca firmie transportowej Bartolini [lub innym kurierom ], dokonania  przesyłki w jego imieniu i na jego rzecz.
Koszt wysyłki dotyczy przewozu paczki na parter i wyklucza doniesienie towaru do domu, usuwanie opakowań i ewentualnego montażu.
Koszty wysyłki są pokrywane przez klienta i są obliczane wg wagi, objętości i miejsca przeznaczenia towarów. Obliczenia są wykonywane automatycznie po włożeniu produktów na wózek. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt bezpośrednio do info@bellelliufficio.it

5. Usługi

 Można prosić o informacje dotyczące Bellelliufficio.it  wysyłając maila  na adres: info@bellelliufficio.it ,  lub dzwoniąc na numer  0039/0375/784161 do 780752

6. Prawo odstąpienia od umowy

1,6 Zgodnie z mocą ustawy z 22 maja 1999  nr. 185 -
97/7/CE dotyczącej ochrony konsumenta, masz prawo rozwiązać  umowę ze Bellelliufficio.it, bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny, w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od  dnia otrzymania Produktów zakupionych na stronie internetowej  www.Bellelliufficio.it

6,2 W takim  przypadku, należy zwrócić produkt. Bellelliufficio.it , tak aby dotarł z powrotem do Bellelliufficio.it   nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od otrzymania towaru.

6.3 Jedyne koszty, które będą musiały być przez Ciebie poniesione, są to koszty przesyłki zwrotnej zakupionych produktów.
Prawo zwrotu - oprócz zgodności z warunkami i zasadami w poprzednio opisanymi – jest wykonywalne, jeśli są całkowicie spełnione następujące warunki:

• należy z wyprzedzeniem poinformować  Bellelliufficio.it;
• produkty nie mogą być  ani używane ani uszkodzone;
• produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu
• jeśli posiadasz nr NIP i zamierzasz korzystać z produktów zakupionych w celach biznesowych lub jeśli zakup ich został dokonany przez firmy: ustawodawstwo nie przewiduje prawo zwrotu

• produkty muszą być zwrócone do Bellelliufficio.it w formie  jedynej przesyłki. Bellelliufficio.it, w rzeczywistości, zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia produktów jednorazowego zamówienia odesłanych  w różnym czasie;
• Bellelliufficio.it musi otrzymać produkt zwrócony w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od daty otrzymania produktów.

6,4 Jeśli Prawo do Zwrotu  jest wykonywana zgodnie z określonymi  terminami  opisanymi w 6 paragrafie, Bellelliufficio.it zwróci ewentualna kwotę, wcześniej  zapłacona z tytułu zakupu towarów, z wyłączeniem kosztów transportu
dostawy  i dokonaniem zwrotu zakupionych produktów.?


6,5 Bellelliufficio.it zwróci Ci pieniądze w możliwie jak najkrótszym czasie, i w każdym razie w ciągu trzydziestu (30) dni, od dnia  w którym Bellelliufficio.it dowiedział się o Twojej woli zerwania  umowy. Rozpocznie  procedurę związaną ze zwrotem kosztów, natychmiast po  sprawdzeniu prawidłowości realizacji powyżej określonych warunków.

6,6 W przypadku, kiedy nie zostały przestrzeganie procedury i terminy do wykorzystania Twojego prawa do zerwania umowy, określone w 6 paragrafie, nie będziesz uprawniony do zwrotu kwot już wypłaconych na konto Bellelliufficio.it, ale będziesz mieć prawo, samemu  płacąc za przesyłkę, do odebrania produktów w takim stanie, w jakim zostały zwrócone Bellelliufficio.it. W przeciwnym razie Bellelliufficio.it zachowa produkty oraz kwotę zapłaconą podczas zakupu on line.    

7. Zwroty i wymiany wadliwych towarów

W przypadku gdy produkt jest wysyłany z wadami  produkcyjnymi, Bellelliufficio.it zobowiązuje się wymienić produkt lub zwrócić  całkowita kwotę. Ewentualne szkody powinny być zgłoszone wcześniej przez e-mail do info@bellelliufficio.it  lub przez telefon do naszej siedziby: Tel 0039/0375/784161 do 780752.

Należy pamiętać, że wypełniając formularz zamówienia, klient zleca firmie transportowej , w jego imieniu i na jego koszt, dostarczenie  przesyłki.
Nasze produkty są zawsze ubezpieczone i jeśli się zdarzy, ze  dotrze do Ciebie towar uszkodzony, chętnie pomożemy w procedurze składania skarg. Zawiadom nas natychmiast o problemie  i wyślij:
- zdjęcia uszkodzonych towarów
-
formularz firmy kurierskiej z  podpisana przez Ciebie  klauzulą
"odbieram z zastrzeżeniem"  oraz przyczyny ewentualnej odmowy.

Ważne:
Ewentualne szkody wyrządzone podczas transportu  mogą być widoczne dopiero po rozpakowaniu przesyłki. NIE podpisuj żadnego dokumentu bez sprawdzenia towaru w obecności przewoźnika. Odmów przyjęcia  towaru, jeśli zauważysz, że towar został uszkodzony w czasie transportu i PODAJ ZAWSZE PRZYCZYNE ODMOWY na
formularzu firmy kurierskiej. Podpisz  zawsze i w każdym przypadku, dodając  klauzule „Odbieram z zastrzeżeniem” podając przyczyny [np.. uszkodzone opakowanie], NIE MOŻEMY ZAMIENIĆ LUB ZWRÓCIĆ KOSZTÓW ZA PRODUKTY, JEŚLI NIE SĄ SPEŁNIONE POWYŻSZE WARUNKI.

Dziękujemy za współpracę.

8. Czas i zasady zwrotu kosztów

8,1 Po odesłaniu produktów,  Bellelliufficio.it dokona niezbędnych weryfikacji dotyczących zgodności  z zadeklarowana przez Ciebie odmowa     i przestrzeganiem warunków określonych w paragrafie 7. W przypadku gdy kontrole zakończą się pozytywnie, Bellelliufficio.it wyśle Ci e-mailem, potwierdzenie przyjęcia zwracanych przez Ciebie produktów.

8,2 Bez względu na  sposób w jaki płaciłeś, zwrot kosztów jest aktywowany przez Bellelliufficio.it w ciągu trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o skorzystaniu z Twojego Prawa do odstąpienia od umowy i po weryfikacji prawidłowej realizacji  tego prawa, zwrotu towaru i zaakceptowaniu zwróconego towaru.

8,3 Jeżeli nie byłoby kontaktów pomiędzy odbiorcą towarów wymienionych w formularzu zamówienia i osoba  która dokonała  zapłaty należnej kwoty  za ich zakup, kwota, w przypadku  skorzystania  z Prawa odstąpienia od umowy, będzie zwrócona przez Bellelliuffi.it  tym, którzy dokonali zapłaty.

8,4 Bellelliufficio.it wskazuje kuriera do przewożenia zwracanych produktów, jest nią firma Bartolini.

9. Zastosowanie prawa i rozwiązywanie   sporów

9.1 Ogólne warunki sprzedaży są regulowane przez prawo włoskie, a w szczególności
dekretem ustawodawczym z dnia 22 maja 1999 nr. 185,  dotyczącym kontraktow na dystans  i przez dekret ustawodawczy z 9 kwietnia 2003 nr. 70, dotyczący  niektórych aspektów handlu produktami elektronicznymi.
9,2 W przypadku sporów pomiędzy użytkownikami, wynikających z Generalnych Warunków Sprzedaży, Bellelliufficio.it, natychmiast gwarantuje przystąpienie do usługi pojednawczej  RisolviOnline (rozwiąż problem on-line), oraz jej zaakceptowanie.

 RisolviOnline jest serwisem niezależnym i instytucjonalnym zapewnionym przez Izbę Arbitrażową Izby Handlowej w Mediolanie, co pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia, z pomocą neutralnego i kompetentnego rozjemcy, we właściwy, przyjazny i bezpieczny sposób za pośrednictwem Internetu. Aby otrzymać więcej informacji na temat zasad RisolviOnline lub złożyć wniosek z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu, wejdź na stronę www.risolvionline.com

 

10. Zmiany i aktualizowanie
Bellelliufficio.it może zmienić lub po prostu zaktualizować wszystkie lub część niniejszych Warunków Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży mogą, od czasu do czasu, ulec zmianie na podstawie ewentualnych zmian normatywnych. Nowe warunki sprzedaży wchodzą w użycie od daty opublikowania ich na stronie www.bellelliufficio.it

Pamiętaj, że jesteś tylko Ty, jesteś jedynym  odpowiedzialnym za korzystanie z Bellelliufficio.
it i jego treści. Bellelliufficio.it nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezgodne z obowiązującym prawem,  korzystanie ze strony internetowej  z wyjątkiem odpowiedzialności bellucci.it za oszustwo i rażące niedbalstwo .
W szczególności będziesz wyłącznie tylko Ty jeden, odpowiedzialny za przekazywanie nieprawidłowych fałszywych informacji względem osób trzecich , bez ich pozwolenia.